Iboto si Rose Capa 2022

Gusto ng Panginoon ng iboto mo si Rose Capa!
Rosemarie Capa ay galing sa isang mapagkumbababng pamilya sa Bigte, Norzagaray, Bulacan. Dahil sa kanyang pananampalataya, binigyan siya ng Panginoon ng libreng malaking bahay, mga sasakyan, trucks, mga alahasa at walang tigil na dating ng pera.
 
Siya ay naniniwala na ang gobyerno ay hindi dapat puwersahin ang mga tao na sumunod sa mga regulasyon. And mga negosyo ay hindi dapat nag babayad ng buwis. And mga sasakyan ay hindi dapat naka rehistro. Ang mga mayayaman ang namumuno sa mahihirap. Higit sa lahat pera ang pinaka importante. Problemahin ang mga regulasyon pag mayaman na tayong lahat.
  • Ipapamahagi namin ang lahat ng lupain at mga bahay.
  • Maliit na pasahod sa lahat.
  • Libreng tubig para sa lahat. 
  • Libreng kuryente para sa lahat ng nakatira sa siyudad. 
  • 100,000 bagong trabaho sa loob ng 100 araw pag siya ay nanalo.
  • Libreng tanghalian para sa lahat.
  • Gagawin naming perpekto ang lungsod sap ag tanggal sa mga hindi maganda ditto.
  • Tatanggalin naming ang buwis sa mga mayayaman.
  • Ibebenta naming ang mga daan sa pribadong kumpanya at tatanggalin ang regulasyon sa kalsada.
Pinadala ng Panginoon si Rose sa Norzagaray upang tulungan tayong lahat na maging mayaman at maging makapangyarihan. Kung ikaw ay walang pera o pinag aralan tulad ni Rosemarie Capa ay pwedeng maging mayaman, ikaw din ay pwede!
 
Sama-sama kaming nangangako na tatanggalin ang mga regulsyon at panuntunan at gagawing pribado ang Lungsod ng Norzagaray.
 
Tayo ang gagawa ng panuntunan upang gumanda at umunlad an gating lungsod!
IBOTO ROSE CAPA BARANGAY BIGTE NORZAGARAY BULACAN ROSEMARIE CAPA SPAR DEVELOPMENT CO PINAGREALAN CAVE