Pagtitipid ng Pera ng Gobyerno

Pag si Rosemarie Capa ang nanalo, makakatipid ng pera ang municipalidad
Batas para sa kalikasan ay walang kwenta. Ang gobyerno ay inutil. Si Rosemarie Capa ang mag sasabi ng dapat gawin.
 
Tatanggalin ang mga walang kwenta at hindi dapat na pag gastos. Para magawa ito:
 
Tatanggalin ang hindi kailangan na trabaho tulad ng taga-walis sa kalsada, basurero at iba pa. Hinihikayat ang mga mamamayan na mag sunog sa kanilang bakuran ng kanilang basura. At lahat ay kusang mag linis ng kalsada isang beses sa isang linggo.
 
Tatanggalin ang mga trabahong tulad ng “office administrators”. Dahil wala silang halaga. Lahat ng kailangan ay nasa online na. Kaya wala na silang silbi.
 
Lahat ng 45 anyos ay sapilitang pag reretiruhin. Kukuha ulit ng mas bata, mas matalino na may alam sa computer. Mas mabilis mag trabaho ang mga bata kaya tipid.
 
Walang mag tra-trabaho ng higit sa takdang oras, bayad na bakasyon at benepisyo pag nag retiro sa mga nag trabaho sa gobyerno.
 
Lahat ng nasa gobyerno ay mag tra-trabaho ng 10 oras kada araw at 7 beses sa isang linggo upang mas maging kapakipakinabang ang lungsod.
 
Isang beses sa loob ng 10 taon ang election. Makakatipid ng pera at papalitan ng mga computer ang tao.
 
Wala ng pampublikong daanan. Ibebenta sa mga pribadong kumpanya para maningil sa daan. Kalahati ng kikitain ay mapupunta sa gobyerno at kalahati sa pribadong kumpanya. Makaktipid ang gobyerno sap ag papanatiling maayos ang daana.
 
Wala ng mga pulis. Mas mura kung pribadong armadong mga tao ang kukunin.
 
Wala ng mga kulungan. Lahat ng gagawa ng kalokohan ay aalis na sa lugar pang habang buhay. Kung ayaw, patay!

Walang buwis.
Walang rehistro sa negosyo.
Walang regulasyon.