Pagbuti mg Kalusugan

Malulusog at walang sakit na tao lamang ang pwede sa lungsod.

Kaya ni Rosemarie Capa sugpuin ang Covid19 dahil ito ay pekeng sakit lamang.

Matagal na masyado ang Covid19. Wala naming namatay. Ang vaccine ay binigyan ka lang ng sakit. Ang pangako ni Rosemarie Capa ay:
 
Wala ng paghihigpit. Wala naming ebedensya na may Covid talaga. Lahat ay balik trabaho agad.
 
Bawal ng kumain ng matatamis na pagkain ang mga nasa edad na 15.
 
Lahat ay lalagyan ng 5g chip na libre para malaman ang estado ng iyong kalusugan.
 
Gagastos lang ang lungsod sa gamot at pang gastos sa araw-araw. 
 
Libreng pag konsulta tungkol sap ag papamilya at pills kontra pag bubuntis ang ibibigay sa mga edad 12 anyos pataas.
 
Ang may sakit at may kapansanan ay bibigyan ng ticket na walang balikan para umalis ng lungsod. Pag hindi sumunod, sila ay mag tra-trabaho ng libre para sa gobyerno.
 
Lahat ng lalaking 20 anyos pataas ay mag kakaroon ng check up sa prosteyt sa cancer isang beses sa isang buwan na gaganapin lamang sa opisina ng Mayor ng libre.
 
Lahat ng babae 20 anyos pataas ay sasailalim sa pag susuri ng kanilang dibdib para sa cancer isang bese sa isang buwan. Sa opisina ng Mayor ng libre.
 
Lahat ng may seryosong sakit tulad ng cancer, may kapansanan, nag sasalamin sa mata o taong mas maliit sa 5 talampakan ay sasailalim sa isterelisasyon upang hindi na nila maisalin lahi ang hindi magandang lahi sa magiging anak nila. Gawing malakas ang mga tao!

Walang buwis.
Walang rehistro sa negosyo.
Walang regulasyon.