Pamamahagi ng Lupa

Lahat ay may sariling bahay!

Lahat ay may sariling bahay!

Lahat kay mag kakabahay. Lahat ng may bahay na ayaw makihati ay madamot. Para magawa ito ni Rosemarie Capa:
 
Wala ng titulo ang lahat ng ari-arian puwera lang sa mga mayayaman at may ari ng negosyo.
 
Sapilitang ibibigay sa taong walang lupain ang sobrang lupa ng mayaman ng libre.
 
Ang mga taong may sarili ng bahay ay dapat gumawa ng libreng pabahay para sa mahihirap.
 
Ang lupain ng mga magsasaka ay ibibigay nila ng libre para mapag tayuan pa ng maraming bahay.
 
Kung ikaw ay mahirap at pinamanahan ka ng ninunu mo, ikaw ay dapat mamigay ng kalahati ng lupain mo saibang tao ng libre.

Walang buwis.
Walang rehistro sa negosyo.
Walang regulasyon.