Pag Gawa Ng Trabaho

Gagawa si Rosemarie Capa ng 100,000 bagong trabaho sa loob ng 100 araw pag siya ay nanalo.

iboto si rosemarie capa rose capa bigte norzagaray bulacan

 
Ang layunin ni Rose Capa na gumawa ng 100,000 bagong trabaho para sa mga tao ng Norzagaray. Para magawa ito, nangangako si Rosemarie Capa na:
 
Magbigay ng 100,000 ektarya ng libreng lupain sa mga mayayaman na Tsinoy at Pilipino. Dahil pwede silang mag tayo ng gusaling pwedeng gumawa ng trabaho.  
 
Tatanggalin lahat ng buwis sa lahat ng kumpanya. Makaktipid ang mga kumpanya mas madaming trabaho ang magagawa.  
 
Magiging 200 piso kada araw ang sahod. Dahil mas mababang pasahod mas madaming tao ang may trabaho.Ang masisipag lang ang may taas sahod.  
 
Tatanggalin ang regulasyon pang kalusugan at kaligtasan. Wala ng check up bago mag trabaho. Mas mataggal mag trabaho mas madaming kita. 
 
Hindi bababa sa 12 anyos ang pwedeng mag trabaho. Mas bata mas makaka tulong na sa pamilya nila.  
 
Libreng internship para sa lahat. Ang mga batang nasa eskwelahan na edad 10 pataas ay mag tratrabaho ng libre 20 oras kada linggo hanggang sila ay 12 anyos. Dahil dito makakatipid ang kumpanya para maka kuha ng mas matandang trabahador sa hinaharap.  
 
Magiging 10-12 oras na ang oras ng trabaho kada araw. Makaka tulong ito upang mapa dami ang kita ng kumpanya at maka arkila pa ng mag tratrabaho.

Walang buwis.
Walang rehistro sa negosyo.
Walang regulasyon.